Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały
pozyskane od klientów za pośrednictwem strony internetowej petrol-brothers.pl („Strona”).
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszelkie podane
dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki została wyrażona zgoda.
3. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać e-maila na adres
biuro@petrol-brothers.pl .
4. Strona przetwarza następujące dane osobowe:
4.1. W przypadku zapisania się do newslettera: imię, nazwisko, e-mail; Podanie danych jest
dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera. 
4.2. W przypadku złożenia zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres
zamieszkania, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania oraz ewentualnie dane
przedsiębiorcy (firma, adres, numerem NIP). Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji procesu sprzedaży, w tym wysyłki
towaru oraz realizacji uprawnień wynikających z reklamacji oraz w celach księgowych.
5. Administratorem Danych Osobowych jest Halina Bojar z siedzibą przy ulicy kolonie 14, 11-320 Jeziorany.
6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 10024) w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania
danych osobowych.
7. Dane te mogą być przekazywane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji
procesu sprzedaży, w szczególności wysyłki towaru, dokonania płatności, realizacji reklamacji
oraz zaksięgowania sprzedaży.
8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie
danych osobowych.
10. Dane osobowe przechowywane są przez okres:
10.1. W zakresie newslettera: przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że złożone zostanie
oświadczenia o rezygnacji z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy;
10.2. W przypadku złożenia zamówienia: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z
umowy sprzedaży, w tym przez okres rękojmi, a w zakresie danych na fakturach VAT przez okres
5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury.
11. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies (dane komputera). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu (komputer, laptop, tablet, smartfon) i przeznaczone są do korzystania ze Strony.
12. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies (tzw. ciasteczka) są zbierane w celu
zapewnienia prawidłowego działania strony, realizacji procesu zamówienia  (w tym
zapamiętywania towarów dodanych do koszyka. Dane te są zaszyfrowane w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym) i prawidłowego działania pop-upów i
formularzy.
13. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
14. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.