Zwroty

Oferujemy możliwość zwrotu do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Koszty przesyłki zwrotnej
pokrywa klient. Aby odstąpić od umowy należy wypełnić formularz zwrotu, a następnie odesłać
paczkę z nowym, nienoszonym produktem, formularzem, fakturą, oraz gratisami na adres:
Halina Bojar
kolonie 14
11-320 Jeziorany
e-mail: biuro@petrol-brothers.pl.
Zalecamy odsyłanie produktów w tym samym opakowaniu, w którym został wysłany oraz o
korzystanie z usług kurierskich lub inPost w celu odesłania przesyłek. 
Zwrot środków otrzymasz na konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych od momentu odebrania
zwrotu.
Mimo dużego doświadczenia w naszej szwalni istnieje minimalna szansa na wystąpienie wady
produktu. Jeśli Twój produkt okazał się wadliwy prosimy o kontakt na biuro@petrol-brothers.pl. W
mailu prosimy o opisanie, oraz o umieszczenie zdjęć wady. Nasze produkty są objęte roczną
gwarancją.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: ………………………… DATA ZAMÓWIENIA: ………………………………

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ……………………………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………….

ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON: ……………………………………………. EMAIL: …………………………………………………..

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………………………

Nr
konta

NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA BRUTTO PRZYCZYNA ZWROTU

Uwagi Klienta:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu i że zwracany
towar nie był nigdy użytkowany.

…………………………………………………………………………
(czytelny podpis Klienta)